USG jamy brzusznej – 120 zł

USG tarczycy – 120 zł
USG piersi – 120 zł
USG zmian położonych powierzchownie – 120 zł
USG węzłów chłonnych – 120 zł
USG ślinianek – 120 zł
USG płuc – 120 zł

USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych – 150 zł